Dashboard Affiliate

Selepas anda login ke akaun affiliate, anda akan dibawa ke paparan seperti diatas.

Disini anda akan dipaparkan summary dari link affiliate anda. Disini sistem akan memaparkan data 30 hari kebelakang dan all-time. All-time data adalah ringkasan referral dari hari pertama kempen sehingga sekarang.

Tab Menu

Dashboard : Paparan ringkasan komisen dan data referrals anda. 

Affiliate URLs : Section untuk anda menjana dan mendapatkan unique referral link anda.

Statistics : Section yang memaparkan data referrals campaign anda secara terperinci.

Referrals : Section yang memaparkan anggaran komisen, description dan status referrals anda berserta tarikh ianya berlaku.

Payouts : Memaparkan jumlah dan status komisen yang telah/belum dibayar.

Visits : Memaparkan link pembelian, sumber trafik (seperti FB), status referrals.

Terma

Referrals : Jumlah referral yang berjaya membeli

Visits: Jumlah referral link di klik.

Conversion Rate : Kadar pembelian yang berjaya (referrals) dari jumlah klik (visits).

Unpaid Referrals : Jumlah referrals yang belum dibayar.

Paid Referrals : Jumlah referrals yang telah dibayar.

Unpaid Earnings : Jumlah anggaran komisen yang bakal diterima.

Total Earnings : Jumlah keseluruhan komisen yang telah dibayar.